Spodoba ci się

Twój koszyk

0

Nie masz produktów w koszyku.

Marty's Lakier bezbarwny 1l MS Optimal 600/2:1

dostępne

Sklep stacjonarny Branná
Sklep stacjonarny Praha
Sklep stacjonarny Liberec

73.14 zł

Opis

Dwuskładnikowy lakier bezbarwny

o standardzie medium solid, charakteryzującej się wysoką zawartością suchej masy i dużą gęstością. Ma bardzo dobrą płynność i łatwość użycia w profesjonalnych operacjach i trudnych warunkach.

Posiada wysoki połysk oraz dobrą ochronę przed promieniowaniem UV i czynnikami atmosferycznymi. Lakier idealnie nadaje się do napraw punktowych lub większych wymagających powierzchni. Bardzo łatwo się poleruje. Możesz go polerować po 14 godzinach przy 20°C lub 45 min przy 50°C.

Ten bezbarwny lakier oferujemy w dwóch opakowaniach : mniejszym 1l i większym 5l.

Utwardzacz nie jest dołączony do opakowania, więc należy go zamówić osobno.

Zawartość: 1000ml

Odcień: przejrzysty

Proporcja: 2:1  Utwardzaczem (nie jest dołączony do opakowania)

Charakterystyka bezbarwnego lakieru samochodowego Marty's MS Optimal

  • Łatwa aplikacja
  • Doskonała rozlewność bez tendencji do kapania na powierzchnie pionowe
  • Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna
  • Doskonała odporność na promieniowanie UV
  • Pod wpływem lat, nie żółknie!

Schnięcie:

  • Oporny na kurz po 30 min/20°C
  • Polerować można po 14 godz/20°C lub 45 min/50°C
Oceny i recenzje

Oceny i recenzje

Brak ocen

Niestety, ten produkt nie ma żadnych ocen.

Jak działają opinie

Wieloletnia praktyka, doświadczenie i orientacja na światowych rynkach pozwalają nam na bliską współpracę z producentami i ich rozwój. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić jakość oferowanych produktów, która zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających klientów. Dzięki linii dystrybucji bezpośredniej możliwe jest utrzymanie bardzo ciekawych poziomów cenowych, a tym samym udostępnienie tych produktów nie tylko profesjonalistom, ale również szerokiej publiczności. Te fakty pozwoliły na stworzenie marki Marty's, która jest ich wspólnym mianownikiem.

Dane techniczne
Kod odcienia id33
Producent Marty's
Czas schnięcia 14 godz. w 20°C
Zawartość 1000 ml
Współczynnik utwardzania 2:1
Ostrzeżenie

SIGNÁLNÍ SLOVO: VAROVÁNÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhotrvajícími účinky.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

EUH208 Obsahuje methylmethakrylát, 2-hydroxyethylmethakrylát. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: n-butyl acetát (CAS: 123-86-4), dimethylbenzen – směs izomerů (CAS: 1330-20-7), methyl metakrylát (CAS: 80-62-6), 2-hydroxyethyl methakrylát (CAS: 868-77-9). Může vyvolat alergickou reakci. VOC informace: VOC II/B/e limit = 840 g/l, směs připravená k použití v souladu se směrnicí 2004/42/CE

Do pobrania
Technický list.pdf Technický list.pdf
Bezpečnostní listy.pdf Bezpečnostní listy.pdf

Porady i instrukcje

  • Podstawa lakierowania

Lakierowanie - Wstęp

Przeczytaj artykuł
Wybierz markę pojazdu, aby wyświetlić kody koloru lakieru zamknąć
Zapytaj o produkt zamknąć
Načíst
+420 228 229 183 info@autolaky-eshop.com
Zaloguj się zamknąć

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe, w tym Google, do przesyłania danych osobowych i personalizowania reklam, aby były one interesujące dla użytkownika.