Spodoba ci się

Twój koszyk

0

Nie masz produktów w koszyku.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Zgadzam się z tym, żeby firma Martin Hásek z siędzibą Františkov 62, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, IČ (NIP): 73748633, (dalej „administrator“), w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 UE przetwarzał następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko,
 • e-mail (dalej „dane osobowe“)
 1. Powyższe dane będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, tj. przesyłania przez Administratora newsletterów do osoby, która wyrazi taką zgodę. Zgoda ta jest udzielana na okres 3 lat. Osoba wyrażająca zgodę przyjmuje do wiadomości, że administrator będzie przetwarzał powyższe dane osobowe przez okres ważności zgody.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora lub osobę, z którą Administrator ma należycie zawartą umowę powierzenia.
 3. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, np. wysyłając e-mail lub pismo na dane kontaktowe firmy Martin Hásek, Františkov 62, 512 45 Rokytnice nad Jizerou , info@autolaky-eshop.com.
 4. Firma Martin Hásek informuje klienty, że mają prawo:
  1. w celu uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, które go dotyczą, są przetwarzane, a jeśli tak, ma prawo dostępu do tych danych osobowych oraz następujące informacje: cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, których dane dotyczą, odbiorcy lub kategorie odbiorców, dane osobowe dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie można tego ustalić, kryteria ustalania tego okresu, istnienie prawa żądania sprostowania od administratora lub usunięcia danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą lub ograniczenia ich przetwarzania i/lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. aby Administrator bez zbędnej zwłoki sprostował niedokładne dane osobowe, które go dotyczą. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
  3. że Administrator bez zbędnej zwłoki usuwa dane osobowe, które ich dotyczą, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn: dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, Klient cofa zgodę i nie istnieje inny tytuł prawny do ich przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  4. do tego, że Administrator ograniczy przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli wymówi ich prawidłowość na okres weryfikacji tego faktu przez Administratora, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Administrator żąda ich ograniczenia zamiast usunięcia, dane nie są już potrzebne do przetwarzanie, roszczenia prawne.
  5. do tego, aby Administrator na jego żądanie przekazał ich dane osobowe innemu wskazanemu przez siebie administratorowi.
  6. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora.
  7. w przypadku wątpliwości, czy ich dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w rozumieniu ww. przepisów prawa należy skontaktować się zarówno z Administratorem, jak i z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji

Zgadzam się z tym, aby firma Martin Hásek, z siędzibą  w Františkov 62, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, IČ (NIP): 73748633, (dalej „administrator“), w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 UE przetwarzał następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • e-mail,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą IČ, NIP (zwane dalej „danymi osobowymi”)
 1. Powyższe dane będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, tj. przesyłania przez Administratora newsletterów do osoby, która wyrazi taką zgodę. Zgoda ta jest udzielana na okres 3 lat. Osoba wyrażająca zgodę przyjmuje do wiadomości, że administrator będzie przetwarzał powyższe dane osobowe przez okres ważności zgody.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora lub osobę, z którą Administrator ma należycie zawartą umowę powierzenia.
 3. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, np. wysyłając e-mail lub pismo na dane kontaktowe firmy Martin Hásek, Františkov 62, 512 45 Rokytnice nad Jizerou , info@autolaky-eshop.com.
 4. Firma Martin Hásek informuje klienty, że mają prawo:
  1. W celu uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, które go dotyczą, są przetwarzane, a jeśli tak, ma prawo dostępu do tych danych osobowych oraz następujące informacje: cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, których dane dotyczą, odbiorcy lub kategorie odbiorców, dane osobowe dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie można tego ustalić, kryteria ustalania tego okresu, istnienie prawa żądania sprostowania od administratora lub usunięcia danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą lub ograniczenia ich przetwarzania i/lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. aby Administrator bez zbędnej zwłoki sprostował niedokładne dane osobowe, które go dotyczą. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
  3. że Administrator bez zbędnej zwłoki usuwa dane osobowe, które ich dotyczą, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn: dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, Klient cofa zgodę i nie istnieje inny tytuł prawny do ich przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  4. do tego, że Administrator ograniczy przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli wymówi ich prawidłowość na okres weryfikacji tego faktu przez Administratora, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Administrator żąda ich ograniczenia zamiast usunięcia, dane nie są już potrzebne do przetwarzanie, roszczenia prawne.
  5. do tego, aby Administrator na jego żądanie przekazał ich dane osobowe innemu wskazanemu przez siebie administratorowi.
  6. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora.
  7. w przypadku wątpliwości, czy ich dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w rozumieniu ww. przepisów prawa należy skontaktować się zarówno z Administratorem, jak i z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Nasze sklepy

Praga | Dolní Branná

Potrzebujesz namieszać idealny lakier samochodowy w sam raz dla twojego samochodu na konkretnej powierzchni? Przyjedź odwiedzić nasze sklepy.

Posiadamy 7 profesjonalnych urządzeń mieszających dla lakierów samochodowych i następne 3  urządzenia do mieszania farb przemysłowych, dzięki nim jesteśmy w stanie namieszać nietypowe odcienie i kolory na poczekanie.

Wybierz markę pojazdu, aby wyświetlić kody koloru lakieru zamknąć
+420 228 229 183 info@autolaky-eshop.com
Zaloguj się zamknąć

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookies są wykorzystywane przez reklamowe i społecznościowe sieci do modyfikowania wyświetlanych reklam tak, aby były dla Was interesujące.