Spodoba ci się

Twój koszyk

0

Nie masz produktów w koszyku.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

Firma Color index s.r.o., z siędzibą Mladoboleslavská 22,197 00 Praha, Ič 07727585, wpisana do Rejestru Handlowego (zwany dalej „Administratorem”) niniejszym zgodnie z postanowieniami art. 12 i nast. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, obowiązujące od 25 maja 2018 r., informuje klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych podczas korzystania z ich usług.

Dane osobowe

Administrator będzie przetwarzał Twoje następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • e-mail,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą ICO, NIP (zwane dalej „danymi osobowymi”)

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z treści zawartej pomiędzy Państwem jako kupującym a administratorem jako sprzedawcą umowy oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z szczególnych przepisów prawa mogą w uzasadnionych przypadkach być przekazywane przez administratora organom ścigania. Administrator może również udostępniać podane przez Ciebie dane osobowe następującym podmiotom:

 • Przekazywanie danych związane z administracją systemów informatycznych:
  • wpj s.r.o., CZ28860608
  • Smartsupp.com, s.r.o., CZ03668681
 • Przekazanie danych związanych z realizacją zamówienia, w zależności od wyboru sposobu płatności i transportu, może nastąpić z firmami:
  • Hifour s.r.o., CZ47537841 (Balíkonoš)
  • ThePay.cz, s.r.o., CZ28135261
 • Przekazywanie danych związane z usługami marketingowymi:
  • Google Ireland Limited, IE6388047V
  • Heureka Shopping s.r.o., CZ02387727
  • Seznam.cz, a.s., CZ26168685

Podstawą prawną jest tutaj wypełnienie obowiązków wynikających z zawartej umowy z osobą, której dane dotyczą, a także prawnie uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej. Dane osobowe należące do grupy szczególnych kategorii danych osobowych nie są przekazywane.

Obowiązek podania danych osobowych

Przekazanie danych osobowych administratorowi jest niezbędne w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z treści zawartej umowy.

Czas realizacji

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora przez czas niezbędny do wypełnienia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy lub przez czas bezwzględnie niezbędny do rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawartej umowy.

Pouczenie osoby, której dane dotyczą

Firma Color index s.r.o. informuje swoje klienty o tym, że mają prawo:

  1. w celu uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, które go dotyczą, są przetwarzane, a jeśli tak, ma prawo dostępu do tych danych osobowych oraz następujące informacje: cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, których dane dotyczą, odbiorcy lub kategorie odbiorców, dane osobowe dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie można tego ustalić, kryteria ustalania tego okresu, istnienie prawa żądania sprostowania od administratora lub usunięcia danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą lub ograniczenia ich przetwarzania i/lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. aby Administrator bez zbędnej zwłoki sprostował niedokładne dane osobowe, które go dotyczą. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
  3. że Administrator bez zbędnej zwłoki usuwa dane osobowe, które ich dotyczą, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn: dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, Klient cofa zgodę i nie istnieje inny tytuł prawny do ich przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  4. do tego, że Administrator ograniczy przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli wymówi ich prawidłowość na okres weryfikacji tego faktu przez Administratora, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Administrator żąda ich ograniczenia zamiast usunięcia, dane nie są już potrzebne do przetwarzanie, roszczenia prawne.
  5. do tego, aby Administrator na jego żądanie przekazał ich dane osobowe innemu wskazanemu przez siebie administratorowi.
  6. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora.
  7. w przypadku wątpliwości, czy ich dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w rozumieniu ww. przepisów prawa należy, skontaktować się zarówno z Administratorem, jak i z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

W Pradze 24.5.2018

Wybierz markę pojazdu, aby wyświetlić kody koloru lakieru zamknąć
+420 228 229 183 info@autolaky-eshop.com
Zaloguj się zamknąć

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe, w tym Google, do przesyłania danych osobowych i personalizowania reklam, aby były one interesujące dla użytkownika.